Privacy

Privacyverklaring AndarLucia

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het kort wil het bestuur van de Stichting AndarLucia je aangeven dat de eventuele gegevens die zij van jou en door jou krijgt bij haar in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens is het bestuur van de stichting AndarLucia, verder genoemd de Stichting, gevestigd in Zwijndrecht, Nederland.

Persoonsgegevens

Waarom de Stichting jouw gegevens bewaart

Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media accounts) worden alleen door de Stichting gebruikt. Zij gebruikt deze om contact met jou te houden. De Stichtng vraagt alleen naar jouw contactgegevens via rechtstreeks contact of nadat je jezelf hebt aangemeld via de website voor de nieuwbrief (‘houd mij op de hoogte / stay tuned’). Zodra je aangeeft geen contact meer te willen, zal de stichting je gegevens verwijderen, met uitzondering van gegevens, die de Stichting uit hoofde van fiscale verplichtingen moet bewaren. Dit betreft dan een passieve, wettelijk verplichte registratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerken persoonsgegevens

Mocht je besluiten actief deel te nemen in een of meer activiteiten van de Stichting, dan zullen waarschijnlijk meer gegevens worden gevraagd, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij de Stichting. Er wordt uitsluitend gevraagd naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. Mocht het eens nodig of zinvol zijn dat informatie over of van jou wordt doorgegeven dan geschiedt dat uiteraard alleen met jouw toestemming.

Beveiliging

Bij wet wordt van de Stichting verlangd dat zij jouw gegevens beschermt. Dat doet zij ook. Op internet wordt bijvoorbeeld niets bewaard. Alles wat via WhatsApp, Facebook Messenger of social media wordt besproken blijft daar en wordt beschermd door de privacy-overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Het is je eigen verantwoordelijkheid wat je via die diensten wilt delen; de Stichting heeft daar geen regie over.

Mail en sms komen niet verder dan het bestuur van de Stichting. De computers van de stichting zijn beveiligd met codes.
De website van de stichting (www.andarlucia.com) is een ‘etalage’, waarin de doelstelling en activiteiten van de Stichting worden getoond.

Aanmelding via de website via ‘Houd me op de hoogte / stay tuned’ leidt tot een mailbericht naar het bestuur, waarna die gegevens uitsluitend worden opgeslagen om het gewenste contact te kunnen houden (eenzijdig verkeer). De Stichting is aangesloten bij een gerenommeerde provider en vertrouwt op de bescherming van gegevens door yourhosting.nl.

De Stichting maakt geen gebruik van cookies.

Niet-digitale gegevens

Gegevens die via papier worden vastgelegd (met jouw toestemming) worden afgesloten bewaard en zijn uitsluitend toegankelijk voor degene die met die gegevens werkt in het kader dan de in de vastlegging omschreven doelstelling. Je mag er dus gerust op zijn dat de Stichting niets van jouw persoonlijke gegevens deelt met anderen zonder jouw toestemming, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. Laten we daar maar niet van uitgaan.

Termijnen waarop gegevens worden bewaard

Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven zal de Stichting jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houdt de Stichting zich aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht om voor de Belastingdienst facturen 7 jaar te bewaren.

 

Jouw rechten

De Stichting respecteert jouw privacy sowieso vanuit haar professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je te allen tijde. Je mag de Stichting hierover altijd aanspreken.