Organisatie

De stichting AndarLucia is een non-profit organisatie.

Aan het hoofd van de stichting staat een bestuur. De visie van de stichting wordt ondersteund door een comité van aanbeveling. Adviseurs met diverse achtergronden en expertise staan de stichting bij in de dagelijkse activiteiten.

De statuten van de stichting kunt u opvragen bij het bestuur.

BESTUUR

COMITÉ VAN AANBEVELING

ADVISEURS

 

Bestuur

IMG_5941.jpeg

Bianca is initiatiefneemster van de Stichting AndarLucia. Zij geeft de stichting inhoudelijk vorm. Het doel van de stichting is het hernieuwen van de aandacht voor de stimulerende historische samenwerking tussen de drie culturen in Andalusië en deze vertalen naar een hedendaagse uitdaging. Dit onder het motto: Wat toen kon, kan nu ook! 

 

In zowel Bianca’s privé- als professionele leven vormen schoonheid en verbinding het uitgangspunt. Zij houdt ervan om hoofd en hart te verbinden en is zowel analytisch als creatief. Zij is adviseur, trainer, coach, psychotherapeut, houdt van reizen en het ontmoeten van nieuwe culturen. Verder is zij schrijver van columns; schildert, bakt en kookt ze, is ze cateraar en geeft ze kookworkshops.

 

Bianca heeft 20 jaar een eigen bureau geleid op het gebied van organisatieadvies, event management en backoffice. Zij heeft de secretariaatsvoering gecoördineerd voor stichtingen, verenigingen en diverse fusiepartners. Daarna heeft zij een switch gemaakt en is ze opgeleid als psychosociaal creatief therapeut. Zij heeft een praktijk gehad en trainingen verzorgd voor organisaties en particulieren op het gebied van lifestyle coaching. Daarnaast heeft zij diverse preventieve lifestyle en bewustzijnsprogramma’s ontwikkeld, gebaseerd op recente wetenschappelijke onderzoeken. Deze programma’s zijn gebaseerd op fysieke, emotionele, mentale en spirituele balans. Bianca was initiatiefneemster van de Stichting Levenskunst, die voor diverse verzekeraars en gemeenten preventieve gezondheidsprogramma’s heeft ontwikkeld. Zij is schrijfster van diverse columns en coauteur van het boek “LevensKunst voor Mantelzorgers”.

Nadat zij is gestopt met haar prive praktijk heeft zij zich succesvol toegelegd op het geven van kookworkshops, privé diners en heeft zij caterings verzorgd.

Voorzitter

Bianca van Hoorn

DSC02654.jpg

Doris heeft zowel Nederlands Recht als Fiscaal Recht gestudeerd aan de VU te Amsterdam en Katholieke Hogeschool te Tilburg. Door haar persoonlijke ontwikkeling en ervaringen is haar levensmissie geworden om bij zowel persoonlijke als zakelijke complexe vraagstukken ieders belang in de wettelijke, financiële en emotionele mogelijkheden te laten passen. Doris doet dit op een geheel eigen wijze, creatief en verbindend.

Ik ondersteun de grondbeginselen van de stichting omdat dit een uitvloeisel is van het belangrijke artikel 1 van de Universele verklaring van de Rechten van de Mens. 

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Ze zijn begiftigd met verstand en geweten en behoren zich jegens elkander in de geest van broederschap te gedragen”.

Penningmeester

Mr. J. Doris Jonker

silke_kranz-square.jpg

1 + 1 = 3

Het samenbrengen van bedrijven en mensen met als doel een toekomst vol groei en mogelijkheden te creëren is iets waar ik mij dagelijks mee bezig houd. Naast een financieel aspect blijft een transactie een mensen-ding en staat een proces bol van emoties en het behartigen van verschillende belangen. Ik steun het AndarLucia project omdat ik geloof dat dit project – wat gericht is op het op een positieve manier samenbrengen en verbinden van mensen en culturen – ook zal leiden tot toekomstige waarde, groei en ontwikkeling van het totaal. 

 

Silke studeerderde Finance & Investments aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en werkt als fusie & overnameadviseur bij een middelgroot advieskantoor in Amsterdam.

Secretaris

Silke Kranz

Comité van aanbeveling

 

Het project AndarLucia wordt ondersteund door een internationaal comité van aanbeveling.

Prof. Dr. Herman H.F. Wijffels

"AndarLucia is een project dat als voorbeeld kan dienen voor wat op veel grotere schaal in tal van regio's moet gebeuren. Dat is: investeren in de ecologische, sociale en economische vitaliteit ervan. Daarom steun ik dit project en beveel ik de inzet door externe partijen en financiële middelen aan."

Prof. dr. H.H.F. (Herman) Wijffels is een Nederlandse econoom. Hij bekleedde diverse vooraanstaande functies, zoals voorzitter van de hoofddirectie van de Rabobank, voorzitter van de SER, Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington en was voorzitter van Natuurmonumenten.

Daarnaast legde hij als informateur de basis voor het kabinet Balkenende IV.

Momenteel is hij co-voorzitter van Worldconnector en hoogleraar Duurzame en Maatschappelijke verandering an het Utrecht Sustainability Institute.

Paul de Blot SJ (1924 - 2019✝︎) - voormalig Honorary Professor business spirituality aan Nyenrode Business University

"Ik steun de stichting AndarLucia om de volgende redenen:

Bij de oprichting van de Europese Eenheid in Maastricht heb ik de nadruk gelegd op het grote belang om naast de economische en juridische belangen ook rekening te houden met de culturele verschillen. Ik gaf toen college in de valkuilen van het interculturele management omdat men aan de andere kant van de cultuurgrens anders denkt, voelt, met elkaar omgaat, beslissingen neemt en samenwerkt. 

Religieuze strijd gaat niet zozeer over godsdienst zélf, maar vooral over culturele waarden

Het project AndarLucia is interessant als voorbeeld over hoe culturele samenwerking niet alleen harmonisch kan verlopen, maar ook groei en ontwikkeling teweeg brengt.

Dit project kan vooral een pilot project worden voor groei en ontwikkeling, op basis van interculturele samenwerking en inspiratie, op weg naar wereldvrede."

Prof dr. Paul de Chauvigny de Blot, bracht 5 jaar door in een Japans concentratiekamp. Hij volgende diverse studies in Indonesië en Europa. Na praktische ervaring in o.a. Israël en Libanon werkte hij als docent filosofie, politieke staatsleer, godsdienstwetenschap en ecologische technologie aan de staatsuniversiteit in Yogyakarta. Hij zette zich in voor mensenrechten en politieke slachtoffers van de (mislukte) coup van Suharto in 1965. In 2004 promoveerde hij aan Nyenrode Business University in bedrijfskunde, waarna hij in 2006 hoogleraar werd in organisatievernieuwing, met de leerstoel Business Spiritualiteit. Over dit onderwerp schreef hij diverse boeken. In Indonesië publiceerde hij over ecologische technologie, psychologie en bedrijfskunde, o.a. een driedelige serie psychologie vanuit het Indonesische denken.

Sinds 2008 schrijft Paul elke twee weken een artikel over Business Spiritualiteit op zijn weblog www.pauldeblot.nl. Paul de Blot is nog steeds actief in zijn professoraat Business Spiritualiteit en in het pastoraat voor zieken, studenten en Indonesiërs.

In november 2009 werd Paul de Blot in Breukelen op de dies natalis van de Nyenrode Business Universiteit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Per 1 juli 2010 is Paul de Blot benoemd tot honorair hoogleraar. De titel honorair hoogleraar wordt in principe voor het leven verleend aan (emeritus) hoogleraren van Business Universiteit Nyenrode, die zich op maatschappelijk en/of wetenschappelijk gebied zeer onderscheiden hebben. Paul de Blot is de eerste hoogleraar die zo’n aanstelling bij Nyenrode krijgt.

Sanneke Bolhuis

Sanneke over de stichting Andarlucia en het belang van bewustzijn op 'waarom denken we zoals we denken?', 'hoe ontstaan vooroordelen?' en 'het belang van het leren kennen van “de ander”':

“AndarLucia is erop gericht om mensen met verschillende achtergronden met elkaar in contact te brengen en te laten beleven hoe verschillende culturen hun eigen schoonheid en waarde hebben. Dat is een prachtige manier om van elkaar te leren en daarbij onderlinge verschillen te overbruggen. De oude Grieken adviseerden ‘Ken jezelf’. In deze tijd moet dat zeker worden aangevuld: ‘Ken jezelf én de ander’. Het lijkt erop dat we ‘de ander’ steeds meer ontwijken en bestrijden, terwijl onze onderlinge afhankelijkheid wereldwijd nog nooit zo groot is geweest. Hoog tijd om te zoeken naar manieren waarop we positieve contacten kunnen hebben met ‘de ander’ – uit een andere cultuur, een andere sociaaleconomische groep, met een andere levensbeschouwing, een andere huidskleur, of hoe dan ook ‘anders’.

We beschikken over steeds meer wetenschappelijk onderbouwde kennis zowel van de menselijke aard, als van culturen en de geschiedenis van de mens. Ik pleit ervoor om die kennis dan ook te gebruiken – voor een betere wereld. Daarom steun ik de stichting AndarLucia van harte. 

Waarom vinden we het soms zo moeilijk om ‘de ander’ te leren kennen? Hoe komen we aan onze opvattingen en gewoonten? Aan onze vooroordelen? Welke valkuilen zitten er in ons denken? En hoe leren we daar beter mee omgaan? Voor wie daar wat meer over wil weten heb ik voor de website van Andarlucia een stuk geschreven ‘Samen leven in een wereld vol diversiteit’.”

Sanneke studeerde opvoedkunde en onderwijskunde, adviseerde de rijksoverheid over volwasseneducatie en promoveerde op het doen en denken van mensen. Waarom doen we wat we doen en denken we wat we denken? Zij was lector bij Fontys Lerarenopleidingen Tilburg, onderzoeker/docent bij het Radboud UMC Nijmegen en vervulde diverse bestuursfuncties. Sanneke was betrokken bij onderzoek en bij Europese projecten in het onderwijs en had zitting in de Stuurgroep NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek).

Jacob Slavenburg

"Ik steun de stichting AndarLucia omdat daar waar culturen elkaar beïnvloeden zich een veld vol schoonheid manifesteert. De enige religie is een goed mens te zijn. De stichting AndarLucia zet zich hiervoor in."

 

Jacob Slavenburg is een Nederlands cultuurhistoricus, die bekendheid heeft verworven door zijn boeken over vroegchristelijke stromingen, geschreven vanuit een hedendaagse, esoterische levensbeschouwing. Hij is o.a. medevertaler van de Nag Hammadi-geschriften vanuit het Engels naar het Nederlands.

Jacob studeerde godsdienstgeschiedenis en specialiseerde zich in de gnostiek. Hij is in Nederland bekend geworden vanwege een groot aantal boeken over christendom, mystiek, esoterische stromingen, spiritualiteit en de gnosis. 

Jacob geeft veel lezingen, cursussen "westerse esoterie en spiritualiteit" en verzorgt seminars voor onder meer het Jungiaans Instituut in Nijmegen, waar hij ook als docent aan verbonden is. Ook is hij als docent verbonden aan de Psychosociale opleidingen in Utrecht en de Hogeschool voor Geesteswetenschappen, eveneens in Utrecht. "De weg van zelfkennis is de enige weg om te komen tot Godskennis", aldus Slavenburg.

Senne Peeters

sennepeeters@gmail.com

"Ik ben enthousiast over het project omdat ik overtuigd ben van de boodschap van verbondenheid die AndarLucia uitdraagt. Ik geloof dat de geschiedenis van Al-Andalus een belangrijke rol kan vervullen in het verder creëren van culturele inspiratie en verbinding.

Tijdens mijn studieperiode aan de universiteit van Salamanca bezocht ik Granada voor het eerst. Haar schoonheid en de beleving van een overweldigende historische sensatie lieten mij niet meer los. Enkele jaren later besloot ik dan ook om naar Granada te verhuizen. In Granada werk ik als stadsgids en als gids bij de tentoonstelling 'Madinat Garnata' over de stadsgeschiedenis van Granada van de elfde tot de vijftiende eeuw. In deze tentoonstelling, gevestigd in een voormalige veertiende-eeuwse caravanserai, het Corral del Carbon, leerde ik de initiatiefnemers van de stichting AndarLucia kennen."

 

Senne Peeters is een historicus uit België, die in Granada woont en werkt. Hij studeerde geschiedenis in Leuven, Salamanca en Moskou. Zijn masterthesis handelde over het concept historische empathie, over hoe emotionele en rationele inleving kunnen helpen om geschiedenis beter te begrijpen en te verklaren.

Janny de Moor

"AndarLucia. Een mooi initiatief! Wie culturele integratie nastreeft kan zijn hart ophalen aan de periode die AndarLucia weer tot leven wil brengen. Dat daarbij de eetcultuur een zo belangrijke plaats inneemt zal velen verbazen."

Nadat de hele Maghreb door Moslims was ingenomen kwamen zij vanuit Marokko naar Spanje (711). Die verovering  betekende niet dat joden en christenen alles moesten opgeven. Nee, zelfs de wijnbouw, verboden binnen de Islam, mochten zij voortzetten. Graag zelfs! Joodse en arabische dichters uit de tiende eeuw, de ‘Gouden Eeuw’, bezingen de vele wijnfeesten in paradijselijke tuinen of op de rivieren de Ebro of Quadalquivir, feesten die soms hele nachten duurden. De schrijver Razi uit diezelfde tijd slaat dat, als vrome moslim, wijselijk even over: ‘Spanje is genereus met zijde, zoet aan honing, volmaakt met suiker, verlicht door kaarsen uit bijenwas, geschakeerd in olie, joyeus in saffraan’. De hoofdstad van Al-Andalus, Sevilla, werd legendarisch culinair: ‘Als je melk van een vogel zoekt? Bij Allah, die vind je in Sevilla!’ Anders gezegd: je kan het zo gek niet bedenken op culinair gebied, of het is daar te koop!

Tot op de huidige dag zijn er Spaanse gerechten aan te wijzen die regelrecht uit deze tijd stammen. Een paar voorbeelden: de heel bekende escabeche (van een Perzisch woord sikbaadsj); de Andalusische aspergesoep; noga, marsepein, spinazie met rozijnen en pijnpitten in Catalonië, de paella en zarzuela met saffraan. Heel frappant is bijvoorbeeld de Andalusische alboronia, een ratatouille die de  naam draagt van de schoondochter van Harun al-Rashid. En dan de ‘tapas’. Absoluut geïnspireerd door de ‘mezze’ van het Midden-Oosten …

Janny de Moor studeerde Klassieke Talen (Grieks en Latijn) en Semitsche Talen (Arabisch, Hebreeuws, Aramees) in Amsterdam. Janny is culinair journalist en fotograaf.  Zij heeft 30 kookboeken op haar naam staan en publiceert regelmatig in het dagblad Trouw. In 2004 ontving Janny de Moor de prestigieuze Wina Born prijs voor haar hele oeuvre en in het bijzonder voor haar boek Wijn in de keuken.

Janny was hoofdredacteur van European Cookery: Tradition and Innovation. Voor dit boek werkte zij samen met chefkoks en culinaire auteurs in alle landen van de Europese Unie.

Haar meest succesvolle werk was het Groot Arabisch kookboek, waarvoor zij vele landen van het Midden-Oosten bezocht. Janny gebruikte voor dit boek oude documenten, die soms meer dan 4500 jaar oud zijn. In het boek staat enerzijds veel informatie, anderzijds heeft Janny de sfeer van de 1001 nacht weten te bewaren. De arabische kookkunst is zuinig met vlees en energie, wat opgevangen wordt door een hoogst intelligent gebruik van groente, kruiden en specerijen. De arabische keuken mag daarom aanbevolen worden als een milieuvriendelijke en gezonde manier van voedselbereiding.

Zowel de arabische, joodse als christelijke keuken hebben zeer veel invloed gehad op elkaar. Met name de joodse keuken, die op zich al door de diaspora van oudsher buitengewoon internationaal is. Dat laat onverlet dat deze drie godsdiensten juist in Spanje vreedzaam hebben samengeleefd en een mooie eetcultuur hebben ontwikkeld. De Moren hebben met name een grote culturele invloed gehad op het latere ontstaan van Europa.

Hidde de Brabander

Hidde is een man bij wie chocolade door de aderen stroomt. 

In zijn boek Patisserie legt Hidde uit, dat kunst, bakprocessen, chemie, wiskundige formules en driedimensionale vormen samenkomen in zijn creaties.

Na jarenlang een kunstenaarsdroom te hebben gehad, hakte Hidde op 14-jarige leeftijd, dankzij Jan Bronswijk, de bakker aan de overkant van zijn ouderlijke huis, de knoop door: hij zou banketbakker worden. En dat gebeurde. Zijn avontuur leidde naar de gastronomie en Hidde werd onder andere chef-Patissier op Landgoed Duin en Kruidberg in Santpoort en zwaaide de scepter over de zoete kant van het met drie Michelin sterren bekroonde restaurant Parkheuvel in Rotterdam en De Librije in Zwolle. Hidde startte in 2010 zijn eigen patisserie-label Dreams of Magnolia. In 2018 behaalde Hidde de felbegeerde title van Meester-Patissier, waarbij hij de derde patissier werd die deze titel mag dragen.

Hidde schreef vele columns en artikelen in vakgerelateerde magazines, is gastdocent op scholen en is wekelijks op de televisie te zien, o.a. in Masterchef.

Sheik Ibrahim al Hawa

Sheik Ibrahim Ahmad Abu el-Hawa is betrokken bij een groot aantal vreedzame co-existentie projecten. “God brought you here to show we are all one, all the children of our own God. We are all guests on this earth and we must achieve to live in peace, harmony and love together”.

 

De sheik staat aan het hoofd van een stam die al honderden jaren lang leeft op de Olijfberg. Zowel binnen de christelijke, joodse als moslim cultuur geldt de stam van Sheik Ibrahim Ahmad Abu el-Hawa, sinds jaar en dag als beschermheer en fysieke sleutelbewaarder voor hun heiligdommen op en rondom de Olijfberg en de Tempelberg. 

De sheik zet zich onvoorwaardelijk in voor vrede tussen deze culturen. Bij aanslagen in en om Jeruzalem roept hij op tot en  gaat hij voor in een gezamenlijk gebed. “Heb uw naaste lief” is de zin die zowel in de Thora, Bijbel en Koran staat. "Dát", zo zegt Ibrahim el-Hawa, "is het belangrijkste uitgangspunt dat, door de praktische invulling ervan, uiteindelijk tot vrede zal leiden. Wij zijn allemaal twijgen aan dezelfde boom en hebben dezelfde wortels", aldus de Sheik.

Rob Schrama

Voor iedereen die in Andalusië spiritualiteit, bezieling en verlichting wil vinden, heeft "AndarLucia" een plek gecreëerd om thuis te komen. De schoonheid van de moorse, christelijke en joodse cultuur komt daar samen in culinair genot, muziek, dans, kunst, lezingen en workshops, die bezoekers inspireren en in hun hart weten te raken."

 

"De eerste keer dat ik in Andalusië kwam, in 1974, liftend door Europa, ontwaarde ik daar de intense schoonheid van vele oude culturen in een ruig landschap onder een verzengende zon. Ik voelde een lokroep naar andere continenten en besefte mij op een snijvlak te bevinden naar andere dimensies. 
Regelmatig keerde ik terug naar Andalusië, om stilte en rust te zoeken, om in contact te treden met dat wat groter is dan mijzelf, om visioenen te ontvangen en om mij te laten inspireren door kleuren en reliëfs die ik in mijn beeldende kunst zou kunnen verwerken.

Rob Schrama, kunstenaar

Rob organiseert over de hele wereld evenementen ter bevordering van vrede door kunst 'in action' te brengen.

Dr. Irene Rimer Ph.D., Philosofe, Flamenco-artiest en Teacher

"Dit project brengt de voorlopers samen van een samenleving waarin persoonlijke en culturele muren niet langer bestaan."

 

"Door harmonie zullen we evenwicht en vrede op aarde bereiken. De Ouden lieten ons hun kennis van de universele wetten na, en de kennis van getallen waar al het andere uit voortkomt, zoals in het witte licht alle andere kleuren zijn opgenomen. Deze kennis is door de eeuwen heen voor ons bewaard gebleven en bevindt zich nog in sommige van de oude culturen en tradities."

Shahrzad Awyan

“Omdat ik het kan voelen van mijn beenderen tot mijn ziel en vice versa, dat dit project, AndarLucia, de nieuwe Dageraad zal dragen, de Gouden Eeuw van Khipper (het ontwaken van al onze zintuigen en bewustzijn). Er zijn meer projecten als deze; maar ik geloof in niet één zoveel als in dit AndarLucia project, want de mensen die dit project gestart zijn weten werkelijk waar zij het over hebben." 

 

Shahrzad Awyan (Cairo, Egypte) is de eerste vrouwelijke wisdomkeeper uit een lange traditie van wisdomkeepers in het oude Khemit (Egypte). Haar vader, Hakim Awyan, heeft de mondelinge traditie doorgegeven aan de vele mensen die hij begeleidde op reizen door Egypte. Een groot aantal daarvan heeft deze oude wijsheden opgetekend in boeken. Toen Hakim stierf in 2008 gaf hij de titel van wisdomkeeper door aan zijn dochter Shahrzad: "De tijd is gekomen, dat vrouwen weer de houders van de wijsheid worden en deze door gaan geven. De gouden eeuw van Kheper is aangebroken waarin de vrouwelijke energie, de mannelijke energie in balans zal brengen." Shahrzad aanvaardde deze belangrijke taak in dankbaarheid en is zich bewust van het belang van de rol van de vrouwelijke energie op weg naar wereldvrede.

Gerko Tempelman

www.gerkotempelman.nl

Stichting Andarlucia doet oude tijden herleven - tijden waar we vandaag de dag een voorbeeld aan kunnen nemen. Als onderdeel van het Arabische Rijk stond Al-Andalus in de middeleeuwen bekend om z'n gunstige klimaat voor wetenschap en tolerantie. Niet altijd, maar vaak wel. Het is een vergeten geschiedenis geworden die we nodig weer moeten oprakelen, om de hedendaagse impasse op het gebied van interreligieuze dialoog, het probleem van onze filterbubbels en de bedreiging aan het adres van het vrije denken het hoofd te bieden. En hoe valt dat beter te doen, dan terug te gaan naar Andalusië, letterlijk? Als iemand die veelvuldig lezingen houdt over de wetenschap en filosofie van Andalusië draag ik deze stichting een warm hart toe.

Als ZZP-filosoof legt Gerko 'de boel' graag helder uit. Zelfs als hij er zelf "de ballen van begrijpt". Juist dan eigenlijk. Hij reist er als docent heel het land voor door.

Het gaat dan vaak over ideeëngeschiedenis: hoe het komt dat mensen denken zoals ze denken. Jij en ik bijvoorbeeld. Donald Trump ook. Maar ook islamieten in het middeleeuwse Arabische Rijk. Superboeiend. Ook echt trouwens.

Gerko werkt als filosofisch dramaturg bij Theatergezelschap McKassett, ontwikkelt filosofiemodules voor middelbare scholen en in  2018 verscheen zijn boek: 'ongeneeslijk religieus'.

Please reload

 

Adviseurs

 
Cees kopie.jpg

Ik houd van constructief denken en handelen: wat kan er wél - hoe kan het beter, mooier, duidelijker? Hoe kunnen we een positieve aanpak hanteren? Hoe kunnen we aansluiten bij wat mensen willen?

Tegelijkertijd ben ik groot voorstander van duidelijkheid: als je iets te vertellen hebt, wees daar dan expliciet in, houd jezelf niet in, want dan komt je missie (en jezelf) niet naar voren. Wees concreet in je bedoelingen.

Ik adviseer AndarLucia op alle gebieden om duidelijk over het voetlicht te brengen waar de stichting voor staat en hoe dat het beste gerealiseerd kan worden.

Strategie - Communicatie - Design

Cees van Keeken

Roland_edited.jpg

Ik houd me dagelijkse bezig met impact: hoe kunnen we vanuit onze traditionele economische manier van denken bewegen naar een economie die impact centraal zet? Waarbij het niet alleen om geld draait, maar iedereen profiteert van al het moois dat we kunnen en maken.

Ik adviseer stichting Andarlucia omdat het precies focust op waarde die nog te vaak niet gewaardeerd wordt: de impact door verbinding en connectie tussen personen en culturen.

Ik ben afgestudeerd econometrist en werkzaam bij Impact Institute.

Duurzaamheid - Milieu

Roland van Keeken

Schermafbeelding 2019-08-12 om 11.26.06.

Ruim 35 jaar werkzaam als culinairist (culi-expert)

De diversiteit aan culturen, waar ik door de jaren heen in mijn vakgebied kennis mee heb gemaakt, blijven mij inspireren. Zowel in de ontwikkeling van mijn recepten als in mijn culinaire artikelen. 

De verbinding van culturen via de (keuken)tafel, de bereiding van heerlijk eten, uitleg van ingrediënten en het fysieke effect dat bijvoorbeeld kruiden/specerijen hebben is een steeds terugkerend onderdeel van mijn bijdrage voor ons project AndarLucia.

Culinaire expertise

Carin Leenders de Vries

ROB-PORTRET-2019-ANDARLUCIA.png

Design thinker, strategisch concept en merkidentiteit

Design thinking

Rob Leenders